Угода користувача

1. Терміни, які використовуються

Персональний архів медичних документів. Це спеціалізований та технічно захищений веб-сайт, розміщений за адресою patient.docs.com та на резервних серверах, за допомогою яких здійснюються наступні дії:

 • Завантаження та зберігання файлів із електронними копіями медичних документів Користувача.
 • Надання Користувачу персонального захищеного доступу до цих файлів з метою їх перегляду, завантаження на комп’ютер Користувача або до “хмарних” сервісів зберігання даних, пересилки електронною поштою, відкриття доступу для перегляду цих файлів третіми особами, модифікації та видалення файлів.
 • Надання Користувачу можливості додавання нових файлів із електронними копіями медичних документів.
 • Надання Користувачу можливості видалення свого облікового запису та його об’єднання із іншими обліковими записами, що також належать Користувачу .
 • Інформування будь-яких зацікавлених осіб про порядок та можливості використання Персонального архіву медичних документів.
 • Інформування Користувачів через канали контактів, зазначених у Налаштуваннях, як у вигляді Інформаційних повідомлень, так і в іншому вигляді, з питань охорони здоров’я, новинок та досягнень у галузі медицини та суміжних областях, яке може бути корисним для Користувачів.
 • Інші дії, що не суперечать місцевому законодавству.

Користувач. Це будь-яка фізична особа, яка пройшла процедуру реєстрації на сайті Персонального архіву медичних документів і прийняла умови Угоди користувача. Користувачі можуть діяти у власних інтересах або в інтересах осіб, законними представниками яких вони є (батьки неповнолітніх осіб, опікуни, представники інтересів недієздатних осіб тощо), і дані яких можуть згідно з Угодою користувача зберігатися на сайті Персонального архіву медичних документів.

Угода користувача. Це дана Угода, а також всі подальші зміни і доповнення до неї.

Налаштування. Це набір персональних налаштувань Користувача, визначених на його розсуд під час реєстрації на сайті Персонального архіву медичних документів або під час подальшої зміни Налаштувань, який дозволяє Користувачу керувати своїми логінами, паролями, контактною інформацією, а також видаленням свого облікового запису та об’єднанням двох своїх облікових записів в один.

Інформаційні повідомлення. Це будь-яка інформація, що не протирічить місцевому законодавству, яка, відповідно до Налаштувань і за допомогою Сегментації користувачів, може надаватися Користувачам і містити корисну інформацію, а також пропозиції комерційного характеру, як безпосередньо від імені та в інтересах Власника чи Афілійованих осіб, так і від імені чи в інтересах Партнерів.

Сегментація користувачів. Це автоматичний комп’ютерний алгоритм, який деперсоналізує дані Користувачів і класифікує їх за певними ознаками (демографічними, географічними тощо), завдяки чому відбувається відбір Інформаційних повідомлень, найбільш корисних і цікавих для кожного Користувача.

Афілійовані особи — це всі та будь-які юридичні та фізичні особи, що пов’язані з Власником договірними відносинами, які тією чи іншою мірою беруть участь у захисті, підтримці, розробці, розвитку, функціонуванні та вдосконаленні сайту Персонального архіву медичних документів.

Партнери. Це будь-які фізичні чи юридичні особи, пов’язані з Власником або Афілійованими особами договірними взаємовідносинами, яким надається право на розміщення на сайті Персонального архіву медичних документів тієї чи іншої інформації, що не протирічить місцевому законодавству, а також чиї Інформаційні повідомлення (включно з Інформаційними повідомленнями, підготованими від їхнього імені або в їхніх інтересах) можуть демонструватися та/або відправлятися Користувачам згідно з Налаштуваннями і виходячи із результатів Сегментації користувачів.

Власник. Це власник домену patient.docs.com.

Медична допомога. Це діяльність професійно підготованих медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю, пологами та іншими фізіологічними станами організму.

Медичне обслуговування. Це діяльність установ та закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані і отримали відповідну ліцензію в установленому законом порядку у сфері охорони здоров’я, яка не обов’язково обмежується медичною допомогою.

Медичне призначення. Це призначене професійно підготованим медичним працівником специфічне лікування або будь-які медичні процедури та маніпуляції, які враховують індивідуальні особливості кожного окремо взятого пацієнта, спрямовані на лікування, діагностику, реабілітацію, профілактику захворювань, травм, отруєнь та інших патологічних та фізіологічних станів організму.

Медичні послуги. Це: (1) надання Медичної допомоги професійно підготованими медичними працівниками, у випадках, коли ці види діяльності здійснюються в прямому зв’язку із Медичним обслуговуванням; (2) консалтингові послуги, мета яких полягає в тому, щоб оцінити вже надані раніше медичні послуги, запропонувати зміни або доповнення та додаткові консультації на підтримку прийняття рішень пацієнта в питанні надання медичних послуг іншим Постачальником медичних послуг, на вибір пацієнта.

Постачальник медичних послуг. Це фізична або юридична особа, яка має дозвіл на надання Медичних послуг відповідно до місцевого законодавства.

2. Предмет угоди

Дана Угода визначає порядок та особливості використання Користувачем і будь-якими третіми особами Персонального архіву медичних документів і його функцій, обов’язки та відповідальність Користувача, застосовані обмеження, а також права і обов’язки Власника та Афілійованих осіб і Партнерів щодо Користувачів.

3. Безпека

Власник та Афілійовані особи докладають всіх можливих зусиль для захисту інформації, розміщеної на сайті Персонального архіву медичних документів, від несанкціонованого доступу, зміни та видалення.

Для забезпечення високого рівня безпеки на сайті Персонального архіву медичних документів використовуються сучасні технології захисту даних і безпечного з’єднання Користувачів із сайтом Персонального архіву медичних документів в межах обміну інформацією і отримання доступу до інформації.

Надаючи доступ до своїх даних, включаючи медичні документи, будь-яким третім особам, Користувач усвідомлює наслідки таких дій і знімає з Власника та Афілійованих осіб будь-яку відповідальність за отримання такими третіми особами доступу до відповідної інформації. Користувач усвідомлює, що Власник та Афілійовані особи не здійснюють перевірку третіх осіб, що отримують доступ на розсуд Користувачів до даних Користувачів, зокрема перевірку спеціалізації, досвіду, права на здійснення медичної практики Постачальниками медичних послуг.

4. Персональні дані

З урахуванням призначення Персонального архіву медичних документів, на ньому передбачається обробка персональних даних фізичних осіб (суб’єктів персональних даних), зокрема персональних даних про стан здоров’я та інших персональних даних особистого характеру. Крім того, з метою ефективної комунікації, роботи Налаштувань та вподобань Користувачів, аналізу статистичних даних та в інших законних цілях, в рамках Персонального архіву медичних документів здійснюється обробка даних за допомогою cookies. Деперсоніфікована статистика дій, які здійснював Користувач під час взаємодії із сайтом Персонального архіву медичних документів може бути використана системами веб-аналітики (як то, Google Analytics тощо) для удосконалення функціональних можливостей Персонального архіву медичних документів.

Обробка персональних даних суб’єктів персональних даних в межах Персонального архіву медичних документів включає в себе, зокрема, такі дії з даними:

 • Отримання даних, включаючи завантаження.
 • Зберігання даних.
 • Зміна даних.
 • Деперсоналізація даних.
 • Створення нових метаданих.
 • Надання даних.
 • Використання даних, зокрема, використання для Сегментації користувачів.
 • Комунікації з Користувачами.
 • Транскордонна передача даних.
 • Видалення даних.
 • Інше.

Метою обробки персональних даних є надання, за згодою суб’єктів, персональних даних, викладених в даній Угоді користувача, законних сервісів і послуг Користувачам і Партнерам, а також надання можливості доступу до даних третім особам на розсуд Користувачів.

Всі суб’єкти персональних даних мають всі права, передбачені місцевим законодавством, щодо їхніх персональних даних.

Проходячи процедуру реєстрації на сайті Персонального архіву медичних документів, кожен і будь-який Користувач, виступаючи як у ролі суб’єкта персональних даних, так і в ролі законного представника суб’єкта персональних даних, повністю приймає всі положення про персональні дані, що містяться у цій Угоді, і дає інформовану, усвідомлену і однозначну згоду Власнику на обробку зазначених персональних даних Власником і Афілійованими особами. У разі порушення будь-яких вимог місцевого законодавства у сфері Персональних даних з вини Користувачів, вони можуть притягуватись до відповідальності за такі дії.

5. Конфіденційність

Власник та Афілійовані особи докладають зусиль для дотримання конфіденційності щодо будь-якої інформації з обмеженим доступом, розміщеної на сайті Персонального архіву медичних документів.

Будь-які Користувачі та інші треті особи зобов’язані дотримуватися конфіденційності відносно всіх даних, що їм не належать, та мають ознаки конфіденційних, в будь-якому випадку, коли вони виявляють такі дані на сайті Персонального архіву медичних документів або у зв’язку з використанням Персонального архіву медичних документів, і за першої ж можливості зобов’язуються знищити такі дані та всі локальні копії файлів, пов’язаних із такими даними. Такі особи також повинні негайно повідомити адміністраторів сайту Персонального архіву медичних документів шляхом надсилання електронного листа за адресою support@patient-docs.com про виявлення будь-яких таких даних, відповісти на всі запитання адміністраторів чи представників компетентних органів державної влади, спрямовані на з’ясування причин і обставин отримання доступу до таких даних.

Надаючи доступ до своїх конфіденційних даних або до конфіденційних даних осіб, чиїм законним представником він є, включаючи медичні документи, будь-яким третім особам, Користувач усвідомлює наслідки таких дій і знімає з Власника, Афілійованих осіб та Партнерів будь-яку відповідальність за недотримання режиму конфіденційності третіми особами щодо зазначених даних.

Користувач приймає на себе ризик, пов’язаний з тим, що програмне забезпечення та програмні механізми, які використовують Власник і Афілійовані особи в процесі розробки та удосконалення сайту Персонального архіву медичних документів, можуть призводити до збоїв і помилок, і зокрема, до виникнення ризиків, пов’язаних з недотриманням конфіденційності.

6. Об’єкти права інтелектуальної власності

Персональний архів медичних документів, всі і будь-які його елементи і складові (як разом, так і окремо), включаючи але не обмежуючись програмним кодом і його елементами, зображеннями, текстами, аудіо- і відеоматеріалами, є власністю Власника та/або Афілійованих осіб. Будь-яке використання будь-яких матеріалів або елементів сайту Персонального архіву медичних документів без відповідної угоди з Власником, не допускається за жодних обставин.

Реєстрація Користувача на сайті Персонального архіву медичних документів не дає жодних прав чи ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності без оформлення відповідних угод з Власником чи іншими правовласниками.

Використання всіх і будь-яких об’єктів права інтелектуальної власності, розміщених на сайті Персонального архіву медичних документів, допускається тільки за письмовою згодою законних правовласників.

Користувачі та будь-які інші треті особи можуть притягуватись до відповідальності за будь-які порушення прав інтелектуальної власності на об’єкти, розміщені на сайті Персонального архіву медичних документів або в Інформаційних повідомленнях.

7. Реклама та промоційні матеріали

Персональний архів медичних документів може містити будь-які рекламні та промоційні матеріали, що не порушують місцеве законодавство.

У випадках, якщо рекламні та промоційні матеріали розміщуються від імені або в інтересах Партнерів, повну і будь-яку відповідальність за зміст таких Інформаційних повідомлень несуть відповідні Партнери.

Крім цього, Користувачам можуть направлятися Інформаційні повідомлення відповідно до даної Угоди користувача.

У випадках, якщо Інформаційні повідомлення направляються від імені або в інтересах Партнерів, повну і будь-яку відповідальність за зміст таких Інформаційних повідомлень несуть відповідні Партнери.

8. Відповідальність Користувача

Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації, що вноситься під час реєстрації на сайті Персонального архіву медичних документів та під час зміни Налаштувань.

Здійснюючи реєстрацію та/або здійснюючи вхід на сайт Персонального архіву медичних документів, Користувач підтверджує, що він є особою або законним представником такої особи, під чиїм логіном (ім’ям) Користувач реєструється або заходить на сайт Персонального архіву медичних документів.

Користувач несе повну відповідальність за всі та будь-які неправомірні дії в межах Персонального архіву медичних документів або у зв’язку з використанням Персонального архіву медичних документів, які завдають чи можуть завдати шкоду будь-яким третім особам.

Користувач зобов’язується зберігати у Персональному архіві медичних документів лише файли, що є електронними копіями медичних документів або мають безпосереднє відношення до медичних документів.

9. Обмеження відповідальності

Власник і Афілійовані особи знімають з себе відповідальність за всі і будь-які небажані наслідки використання Персонального архіву медичних документів або неможливості його використання Користувачем у випадках порушень Користувачем даної Угоди та/або місцевого законодавства, а також будь-яких інших недобросовісних або неправомірних дій Користувачів.

Власник та Афілійовані особи докладають зусиль, щоб підтримувати роботу сайту Персонального архіву медичних документів без помилок і в максимальній безпеці. Водночас Користувач використовує Персональний архів медичних документів на свій власний ризик. Власник та Афілійовані особи не можуть гарантувати повну відсутність помилок, збоїв та несправностей під час роботи Персонального архіву медичних документів, так само як і його безперервну доступність для зазначених цілей його використання. У зв’язку з цим Користувачі звільняють Власника та Афілійованих осіб від відповідальності за зазначені недоліки, а також не матимуть права на компенсації, відшкодування будь-якої шкоди, відшкодування упущеної вигоди тощо, окрім випадків, описаних в Угоді користувача або у місцевому законодавстві.

Ані Власник, ані Афілійовані особи не надають жодних Медичних послуг, Медичної допомоги, Медичних призначень чи консультацій та рекомендацій стосовно змісту медичних документів, які були завантажені на сайт Персонального архіву медичних документів. Всю відповідальність за точність, достовірність і відсутність будь-яких помилок в медичних документах несуть відповідні медичні установи, лабораторії, діагностичні центри, пов’язані з ними особи та інші Постачальники медичних послуг або Користувачі, якщо останні вносять будь-які зміни в медичні документи та завантажують їх на сайт Персонального архіву медичних документів.

Будь-яка інформація, що згадується в Інформаційних повідомленнях (включаючи вкладення, інформацію, розміщену за посиланнями, які вказані в повідомленнях тощо), які відправляються від імені Персонального архіву медичних документів призначається виключно для безпосереднього адресата. Використання такої інформації іншими особами, які не є безпосереднім адресатом, суворо заборонено. Якщо повідомлення помилково отримано іншою особою, яка не є одержувачем, для якого призначено повідомлення, така особа повинна негайно повідомити про це за адресою support@patient-docs.com і негайно видалити таке повідомлення разом із усіма його вкладеннями.

У випадках, коли на сайті Персонального архіву медичних документів зазначається можливість здійснити оплату послуг Партнерів, всі і будь-які транзакції, пов’язані з оплатою, здійснюються виключно через спеціалізовані захищені зовнішні ресурси, відповідальність за функціонування яких несуть їхні власники. Незважаючи на те, що на сайті Персонального архіву медичних документів розміщуються посилання виключно на перевірені надійні зовнішні ресурси, Власник і Афілійовані особи не несуть відповідальності за їхнє функціонування.

Інформаційні повідомлення, інформація та/або рекомендації, які містяться на сайті Персонального архіву медичних документів, не є Медичною допомогою, Медичним обслуговуванням, Медичним призначенням або Медичними послугами.

Власник сайту Персонального архіву медичних документів не є Постачальником медичних послуг і не надає Медичну допомогу, Медичне обслуговування, Медичні призначення або Медичні послуги.

У разі, якщо Користувач потребує Медичної допомоги, Медичного обслуговування, Медичного призначення або Медичних послуг, Користувач має самостійно звернутися до Постачальника медичних послуг.

Власник Персонального архіву медичних документів за жодних обставин не несе відповідальності за самостійно поставлені діагнози або діагнози, поставлені третіми особами на підставі вмісту Персонального архіву медичних документів, самостійно призначене лікування та за наслідки, пов’язані з такими діями.

Власник Персонального архіву медичних документів може в будь-який час зупинити роботу сайту Персонального архіву медичних документів без пояснення причин та без будь-яких подальших зобов’язань перед Користувачами.

Власник Персонального архіву медичних документів може в будь-який час видалити всі або окремі файли Користувача або видалити цілком обліковий запис Користувача без пояснення причин та без будь-яких подальших зобов’язань перед Користувачем.

10. Місцеве законодавство та вирішення суперечок

У всіх випадках, не зазначених у даній Угоді користувача, застосовуються відповідні положення місцевого законодавства.

У разі виникнення будь-яких претензій з боку Користувачів, третіх осіб або Партнерів, або ж суперечок, такі претензії підлягають врегулюванню, а суперечки, відповідно до місцевого законодавства, розгляду у відповідних судових установах.

11. Зміни в Угоді користувача

Власник має право змінювати, доповнювати, розширювати і звужувати дану Угоду на власний розсуд у будь-який час без попереднього повідомлення Користувачів і без отримання їхньої згоди на такі зміни. Всі та будь-які зміни цієї Угоди користувача набирають чинності з моменту опублікування на сайті Персонального архіву медичних документів у відповідному розділі.